dagindelingHoe kan een dag eruit zien:

  • Kringmoment + kalenders
  • Rekenen/taal 
  • Speeltijd: gezond koekje + drankje
  • Rekenen/taal
  • Middag en speeltijd
  • Kringmoment
  • Project
  • gezamenlijk fruitmoment 
  • Project
  • afsluiting van de dag

Kringmoment

Elke ochtend starten we met een kringmoment in onze kringklas. Hier komen alle kinderen van een leefgroep samen en wordt er gepraat en geluisterd. Het doel van de kring is enerzijds tegemoetkomen aan het welbevinden van de kinderen. Als de kinderen ’s ochtends in klas komen en er is een gezamenlijk moment dan schept dat voor de kinderen mogelijkheden om hun hart te luchten zodat we de dag kunnen starten zonder zorgen. Elk kind geeft zichzelf een score van 0 tot 5. Bij 0 voelen ze zich niet goed, bij 5 voelen ze zich wel goed. Het is aan de andere kinderen en leerkracht ervoor te zorgen dat iedereen zich een 5 voelt!
Daarnaast groeit vanuit de kring heel vaak een idee om een project uit te werken. De kinderen hebben ook een sprokkelweek, waarin de projecten die ze willen uitvoeren, kunnen verdedigd worden. Elk kind krijgt de kans zijn project voor te stellen. Het is aan het kind om de andere kinderen te overtuigen!