leerlingenraadWat doet de leerlingenraad?

De klassenvertegenwoordigers vertellen welke voorstellen, problemen, ideeën er in de klassenraad zijn gezegd. Ze bespreken deze thema’s en beslissen samen.

Als er problemen zijn, wordt er door de klassenvertegenwoordigers naar een oplossing gezocht. De oplossingen of nieuwe afspraken worden daarna meegedeeld aan de andere leerlingen. Problemen die worden aangebracht kunnen gaan over refter, speelplaats, wc’s, schoolafspraken,…

Als er leuke voorstellen zijn in de klassenraad melden de klassenvertegenwoordigers dit op de leerlingenraad.Misschien heeft iemand in jouw klas wel een leuk idee voor een uitstap, project, activiteit, schoolfeest?

In de leerlingenraad wordt er gepraat over jullie voorstellen. De voorstellen worden verder uitgewerkt in de leerlingenraad of er wordt een werkgroep opgericht die het voorstel uitwerkt.

Wie zit er in de leerlingenraad?