Visie van de school1. KWALITEIT VIA EEN ANDERE AANPAK

Onze school kiest er als methodeschool voor om het beste uit 2 werelden te combineren. (mix tussen methodeonderwijs en traditioneel onderwijs)

We bereiden onze kinderen grondig voor op het secundair onderwijs via werkvormen die de kinderen vaardigheden laat ontwikkelen zodat ze zelfstandig en georganiseerd kunnen werken.Wiskunde, Nederlands en Frans worden aangeboden via methodes en we evalueren via examens en puntenrapporten.

2. ERVARINGSGERICHT LEREN

Voor het leergebied WO en muzische vorming werken we ervaringsgericht via projectonderwijs.
Kinderen willen ontdekken, zijn nieuwsgierig. Ze leren ontzettend véél als de inhoud uit hun ervaringen komt en levensecht is.
De kinderen leren ondernemen. We laten de klas achter en gaan op ontdekking in de wereld.

Via sprokkelweken, projectbundels, leeruitstappen en ervaringsdeskundigen in de klas bieden we werkelijkheidsonderricht aan.
Wij willen dat alle kinderen zich goed voelen op school en graag leren!

Via initiatief en innovatief handelen trachten de leerkrachten bestaande denkkaders te doorbreken en nieuwe dingen uit te proberen.

3. VOORUITSTREVEND & MOTIVEREND

We spelen in op zinvolle vernieuwingen binnen het onderwijs en de maatschappij.

  • Smartborden in elke klas.
  • Werken met digitale leerplatformen in de 3de graad.
  • Kinderen kunnen blind typen bij het verlaten van de basisschool.

Kinderen en ouders worden ook aangemoedigd, gemotiveerd door het team om deel te nemen aan tal van activiteiten. Ouders en kinderen worden tevens erkend voor de inspanningen die zij leveren om de werking van de school te optimaliseren.

4. GROEN EN GEZOND

Via het projectonderwijs leren we onze kinderen respect op te brengen voor de natuur. We sorteren afval en gaan zuinig om met water en elektriciteit. Bv. project Walk for Water

Een goed uitgewerkt gezondheidsbeleid. Geen snoep en frisdrank, wel dagelijks een stuk fruit.

Zwemlessen worden gegeven door zweminstructeurs in kleine groepen (maximum 7 kinderen).

De school heeft een kippenren en moestuintjes ingericht. Kinderen verzorgen de kippen en bewerken de tuintjes. Ze verkopen de eieren van de kippen en de vele groenten en kruiden aan de ouders. Zo leren ze omgaan met geld.

5. KWALITEIT IN ONZE SCHOOL BETEKENT OOK

  • Dat kinderen zich goed voelen op school. Leerkrachten herkennen de behoeften van ouders en leerlingen en tonen respect voor iedereen.
  • Werken met “kringen”: In de kring vertellen kinderen wat hen bezig houdt, ook bij de kleinste kleuters. Hier groeien ideeën voor  projecten, praten ze conflicten uit en lossen probleempjes op. Spreek– en luistervaardigheden worden er dagelijks geoefend. In de leerlingenraad doen ze voorstellen en bouwen ze mee aan hun school.
  • Samenwerking met de buitenschoolse opvang Tutti-Frutti. Kleuters van 2,5 kunnen halve dagen naar Tutti Frutti om daar een  middagdutje te doen.
  • Actieve ouderraad.
  • Mogelijkheid tot persoonlijke contacten tussen ouders - leerlingen - leerkrachten en directeur, met wederzijds respect voor elkaar.
  • Een avonturenpark waar kinderen kunnen ravotten in een mooie groene omgeving.