De laatste MUZE met de academieDe kinderen hebben zich weer met volle teugen kunnen uitleven tijdens de muzische vorming. Wij hebben echter twee van de drie domeinen gedaan, nl. muziek en drama.

In de lessen muziek hebben de leerlingen allerhande spelletjes gespeeld met muziekinstrumenten. 

In de les drama hebben de leerlingen teruggeblikt wat ze allemaal hadden geleerd en mochten de kinderen kiezen wat ze wilden doen om een rollenspel te spelen.

Wij hebben er allemaal van kunnen genieten en willen de leerkrachten van de academie bedanken voor de leuke, mooie en zeer interessante lessen muzische vorming!