Dinosaurussenvertel- en toonkring

Maandagmorgen brachten jullie kapoentjes weer leuke dingen mee over ons project.

Abderrahmen bracht een stappende dino mee naar de klas. Het was een Trex wist hij ons te vertellen en hij stampt heel hard op de grond als hij stapt.

Hij had ook een boekje mee vol met weetjes over de dino's.

Henri bracht stempels en stickers over de dino's mee naar de klas.

Oliver bracht een inlegpuzzels mee over dino's.

En Noomi bracht 10 dino's mee van haar broer Matz.

sorteren van dino

we zijn de dino's van Noomi eens van wat dichterbij gaan bekijken.

 Sommige hadden stekels en andere weer niet. We merkten op dat ze allemaal 4 poten hadden, maar sommige stapten maar op 2. Thomas wist dat dat was omdat ze op 2 poten harder gaan lopen. Er waren er met hoorns en zonder hoorns.

patroon stempelen

Noomi had een leuke idee om een patroon te stempelen met de dinostempels van Henri. dus wie wilde kon een patroon met 2 dino's naar keuze komen stempelen.

Daniël kwam voorlezen in de klas

hoekenwerk

in de leer en speelhoeken konden jullie kapoentjes ook weer aan de slag:

  • tekeningen van dino's inkleuren
  • een kroon knutselen
  • dino's sorteren
  • puzzelen
  • fossielen zoeken in de zandbak zoals echte archeologen

Volgende week

Spijtig genoeg werd ik dinsdag geveld door de griep en was ik de rest van de week afwezig.

Volgende week werken we verder rond het project dino's en mogen jullie kapoentje maandag weer dingen meebrengen voor de vertel- en toonkring.

Dinsdag komt de schoolfotograaf op bezoek, gelieve jullie kapoentjes kleurrijke kleding aan te doen.

Woensdag is een vrije dag!

Tot maandag,

Karolien