Carnavalverkleden en dansen

kijk zeker ook op de blog van de vlindertjes!

na de vakantie

Na de vakantie werken we een weekje rond "vriendschap", dit is namelijk het thema van de jeugdboekenmaand van 1 tot 31 maart 2019.

Maandag mogen jullie kapoentjes tijdens de vertel- en toonkring iets meebrengen van wat ze in de vakantie gedaan hebben.

Groetjes,

Karolien