Ouderraad

In september kunnen ouders zich kandidaat stellen om lid te worden van de ouderraad. Tijdens de eerste vergadering worden de data vastgelegd voor de bijeenkomsten van de ouderraad voor het lopende schooljaar. Deze bijeenkomsten vinden telkens plaats in de leraarskamer om 19u30 uur.

De ouderraad wil vooral een constructieve en ondersteunende rol spelen in onze leefschool. 

In het verleden werden bijvoorbeeld al een kerstmarkt, een Italiaanse avond, een wafelverkoop, … georganiseerd, telkens met de nodige schwung en ambiance! De financiële middelen die ingezameld worden bij dergelijke activiteiten, kunnen ingezet worden bij de aankoop van didactische materialen en de verfraaiing van gebouwen en speeltuigen. Zo zien ouders hun inspanningen vaak rechtstreeks vertaald in het welbevinden van hun kinderen. 

Tijdens elke ouderraad is de directeur aanwezig en twee afgevaardigde teamleden. Het is de bedoeling dat zij het team vertegenwoordigen of items meenemen naar de teamvergadering. De overige leden zijn ouders.

directeur en coördinator

 • Carmen Dalli
  Overkoepelend Directeur
 • Kelly
  Pedagogisch Coördinator

teamleden

 • Enith
  kleuterturnen
 • Vanessa
  De Bevers (L2)

ouders

 • Ellen Vangrieken
 • Sarah Weber
 • Katleen Oris
 • Maarten Kerckhofs
 • Tonia Huybrechts
 • Sabrina Goossen
 • Thomas Peeters