MOS

Omdat onze school een milieugerichte school is, doen we mee met MOS.

MOS, dat staat voor Milieuzorg Op School, is een milieuzorgproject van kleuter- tot secundaire school. Onze school verklaart hiermee zich in te zetten voor milieuzorg. Via positieve acties zullen we de milieuproblematiek benaderen.

We trachten om duurzame milieuzorg op een educatieve manier in meerdere leergebieden te integreren. Er zullen bovendien inspanningen geleverd worden om concrete acties te realiseren op school en daarbuiten met de bedoeling het milieu te sparen.

Tijdens het schooljaar 2006-2007 behaalden we ons eerste logo met het thema ‘Afval’. Met ons tweede thema ‘Natuur’ behaalden we een tweede logo in het schooljaar 2009-2010. 

Natuurlijk

Vorig schooljaar, 2015-2016, werd onze school geselecteerd voor een uniek natuurproject in samenwerking met MOS (= Milieuzorg Op School), Limburg.net en TVL. Samen bouwden wij eigenhandig aan een leuke, groene én duurzame leeromgeving.

Dit betekende o.a. dat we aan de slag gingen met het aanleggen van een eigen moestuin, we maakten een echte buitenklas, onze kippenstal werd een “luxe”- kippenren en we bouwden verschillende insectenhotels.

In de kleuterblok werd er ook nog rond vlinders gewerkt. De kleuters leerden zorg dragen voor de rupsen en konden de levenscyclus van een vlinder van heel kortbij meemaken.