MOS

Omdat onze school een milieugerichte school is, doen we mee met MOS.

MOS, dat staat voor Milieuzorg Op School, is een milieuzorgproject van kleuter- tot secundaire school. Onze school verklaart hiermee zich in te zetten voor milieuzorg. Via positieve acties zullen we de milieuproblematiek benaderen.

We trachten om duurzame milieuzorg op een educatieve manier in meerdere leergebieden te integreren. Er zullen bovendien inspanningen geleverd worden om concrete acties te realiseren op school en daarbuiten met de bedoeling het milieu te sparen.

Tijdens het schooljaar 2006-2007 behaalden we ons eerste logo met het thema ‘Afval’. Met ons tweede thema ‘Natuur’ behaalden we een tweede logo in het schooljaar 2009-2010. 

Natuurlijk

In het schooljaar, 2015-2016, werd onze school geselecteerd voor een uniek natuurproject in samenwerking met MOS (= Milieuzorg Op School), Limburg.net en TVL. Samen bouwden wij eigenhandig aan een leuke, groene én duurzame leeromgeving.

Dit betekende o.a. dat we aan de slag gingen met het aanleggen van een eigen moestuin, we maakten een echte buitenklas, onze kippenstal werd een “luxe”- kippenren en we bouwden verschillende insectenhotels.

In de kleuterblok werd er ook nog rond vlinders gewerkt. De kleuters leerden zorg dragen voor de rupsen en konden de levenscyclus van een vlinder van heel kortbij meemaken.

Moestuinieren voor de hele school

Vorig schooljaar, 2O16 - 2017, hebben de “MOS-meisjes “een dossier ingediend bij de provincie voor de aanvraag van klimaatsubsidies. Wij hebben deze mooie subsidie binnengehaald en zijn dus dolenthousiast om hiermee aan de slag te gaan. 

We willen dit jaar een moestuin voor gans de school uitbouwen. Vorige jaren hebben we ook al wat uitgeprobeerd maar de moeilijkheid was om het project schoolgedragen te krijgen. Vandaar dat Sophie dit jaar de kans krijg om met kleine groepjes kinderen, uit alle leerjaren, dit project uit te bouwen. We zullen hierbij hulp krijgen van Kathleen Bervoets , zij werkt voor VELT ( Vereniging voor Ecologisch leven, koken en tuinieren). Kathleen zal ons tijdens het ganse proces begeleiden.

leerkrachten die instaan voor de werkgroep MOS

  • Sophie
    De vuurvliegjes (K3)
  • Enith
    kleuterturnen
  • Floor
    De bijtjes (L4)