DagindelingHoe kan een dag eruit zien:

 • Onthaalmoment + kalenders
 • Kringmoment: waarneming i.v.m het project, taalspelletjes, wiskundige initiatie,...
 • Spel in de hoeken/hoekenwerk
 • Kringmoment: terugblik hoekenwerk
 • Eetmoment: koek en sap + speeltijd
 • kringmoment
 • Spel in de hoeken/hoekenwerk
 • Kringmoment: terugblik hoekenwerk
 • boterhammen opeten + speeltijd
 • Kringmoment: liedje aanleren, een gesprek,…
 • Bakjestijd
 • Eetmoment: fruit
 • kringmoment: terugblik bakjestijd
 • Afsluiting van de dag: een verhaal vertellen, een spelletje spelen,… en een gesprek over het verloop van onze dag.

Ochtendkring

Elke ochtend start met een ochtendkring. Hier komen alle kinderen van een leefgroep samen en wordt er gepraat en geluisterd. Het doel van de kring is enerzijds tegemoetkomen aan het welbevinden van de kinderen. Als de kinderen 's ochtends in de klas komen en er is een gezamenlijk moment dan schept dat voor de kinderen mogelijkheden om hun hartje te luchten zodat we de dag kunnen starten zonder zorgen. Daarnaast groeit vanuit de kring heel vaak een idee om een project uit te werken.
Een ochtendkring is veel meer dan een gewoon babbelmoment.

Vertel- en toonkring

Elke maandag houden we een vertel- en toonkring.

Tijdens deze kring mag je kind alles tonen wat hem/haar interesseert of toont je kind iets wat met het project te maken heeft. Zo kan een foto, een favoriet spel, een boek ( prentenboek, liedjesboek, mopjesboek,…), tickets van de film, … getoond worden. Als het maar iets persoonlijks is: iets waar jouw kind mee bezig is, iets wat jouw kind leuk vindt,… .

Turnen

Op donderdag en vrijdag gaan jullie kapoentjes turnen, gelieve u kleuter dan gemakkelijke kledij en schoenen aan te doen.