schoolreglementAlle ouders kunnen het schoolreglement raadplegen op de website. Bij inschrijving of bij een wijziging van het schoolreglement ondertekenen de ouders voor akkoord. Indien u als ouder het schoolreglement weigert te ondertekenen, wordt uw kind het volgende schooljaar uitgeschreven.