dagindeling • 8u15: Welkom in de klas
 • 8u30: belsignaal  
 • 8u40: kringmoment: onthaal met de klaspop Nellie, waarneming van de kalenders, zingen van ochtendlied, praatronde over de gevoelens,…
 • 9u: waarneming i.v.m. het project/toonkring/muzekring vertellen van een verhaal/aanleren van versjes,liedjes/wiskundige initiatie,…
 • 9u15: geleide activiteit (groepje kleuters) overige kleuters kunnen een keuze maken uit het voorgestelde aanbod/hoekenwerk
 • 10u: koek –en sap
 • 10u10: speeltijd
 • 10u30: leeskwartiertje met ansluitend hoekenwerk
 • 11u45: samenkomen in de kring/praatronde/afsluiten van de voormiddag met een gesprekje
 • 12u 05: eetmoment
 • 12u 30: speeltijd
 • 13u20: geleide activieteit (groepje kleuters) andere kleuters vrij spel moment: kleuters kiezen uit de hoeken in de klas, krijgen de kans om op ontdekkingstocht te gaan in de kleutertuin.Op vrijdag zijn er ateliers.
 • 14u20: fruitmoment
 • 14u 30: gezamelijke activiteit: muzische vorming/dans/beweging/muziek
 • 15u: opruimen van het klasje en samen afsluiten van de dag met Kaatje
 • 15u15: jassen aandoen
 • 15u20: einde schooldag