dagindelingHoe kan een dag eruit zien:

  • Onthaalmoment + kalenders
  • Kringmoment: waarneming i.v.m het project, taalspelletjes, wiskundige initiatie,...
  • Spel in de hoeken/hoekenwerk
  • Eetmoment + speeltijd
  • kringmoment
  • Spel in de hoeken /hoekenwerk
  • Middag + speeltijd
  • Kringmoment: liedje aanleren, een gesprek,…
  • Vrij spel in de hoeken: Eetmoment + speeltijd
  • Afsluiting van de dag: een verhaal vertellen, een spelletje spelen,… en een gesprek over het verloop van onze dag.

Vertelkring:

Op maandag houden we in de klas een vertelkring. Tijdens deze kring gaan de kleuters aan elkaar vertellen wat ze tijdens het weekend hebben gedaan en gaan dit ‘noteren’ door erover te teken.

Muze-kring:

Op dinsdag is het muze-kring in de klas. Tijdens deze kring mogen de kleuters iets meebrengen wat rond het muzische: Dit kan een liedje, versje, muziekje, dansje, ... zijn of ook iets wat de kinderen geknutseld hebben en ze willen tonen.

Toonkring:

De toonkring is op woensdag en dan mogen de kleuters iets meebrengen van thuis uit wat zij interessant vinden. Dit kan iets zijn wat te maken heeft met een project of gewoon iets wat ze tof vinden.

Wistje-datjes-kring:

Op donderdag gaan we het tijdens deze kring hebben over allemaal weetjes. Bv deze week zijn we te weten gekomen dat een vuurvliegje eigenlijk gaan echte vlieg is maar een kever. Hij heeft nl een schild over zijn vleugels en een lang lijfje.

Actua-kring:

Op vrijdag houden we een actua-kring, hier gaan we kijken naar de actualiteit. Dit kan door bv naar Karrewiet te kijken (kindernieuws op ketnet) of in kranten te gaan ‘lezen’.